1143 Budapest, Besnyői utca 13.,
Telefon: +36 (1) 239-49-40
A KERSZI Zrt. tevékenységi köre

 

  • Fizetésképtelenségi és gazdasági reorganizációs tevékenység
  • Vagyonfelügyelői és végelszámolási megbízatás
  • Pénzügyi-gazdasági tanácsadás, ezen belül:
  • Gazdasági átvilágítás, helyzetelemzés
  • Üzleti stratégia, reorganizációs program
  • Hitelezői követelések minősítése, behajtása
  • Tőkebefektetés és hitelszervezés
  • Vezetési tanácsadás, konzultációk szervezése

Vagyonkezelés, vagyonhasznosítás, válságkezelés, önkormányzati gazdálkodás és szervezetkorszerűsítés, egyéb – a vállalkozások gazdálkodását segítő - szakértői tevékenység /pl. könyvvezetés, irattározás, stb./

Társaságunk egyik alapvető, és jelentős pénzügyi és szakmai felelősséggel együtt járó tevékenységi köre a csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, vagyonfelügyelői szakértői megbízatások teljesítése.

 

A KERSZI Zrt. a felszámolók 2007. évi megújított névjegyzékében 48. sorszámon bejegyzett felszámoló cég, amely alapító tagja a Felszámolók Országos Egyesületének.
Társaságunk eddig több mint 2500 alkalommal kapott felszámolói, vagyonfelügyelői, és végelszámolói kijelölést ipari, kereskedelmi, szolgáltatói, mezőgazdasági és kulturális területen egyaránt. Az ÁPV Rt. Végelszámolói Szakértői Névjegyzékében 1996 óta szerepel cégünk, s a referencia lista alapján tevékenyen közreműködik. Valamennyi megyei /fővárosi/ bírósággal korrekt munkakapcsolat jellemzi tevékenységünket, amelyet jól mutat a megyei telephelyek, illetve irodák nagy száma.

 

A társaságnak Gödöllőn, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán fióktelepe, Győrben, Székesfehérvárott, Szegeden, Zalaegerszegen, Pécsen és Szolnokon, területi képviselete van, így a kijelölések is jellemzően ezen régiókhoz kötődnek, de valamennyi más megyében rendelkezünk felkészült partnerekkel a kijelölt feladatok teljesítéséhez.

Felszámolói, végelszámolói és vagyonfelügyelői tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk az egyes cégek egészének, vagy egy részének reorganizációs lehetőségeire, a továbbműködtetés feltételeinek megteremtésére és realizálására. Jó példa erre a Tiszántúli Autójavító felszámolási eljárása, amelynek befejezését követően több mint 20 vállalkozás jött létre, mintegy 250 fő foglalkoztatásával az eredeti vagyoni és területi bázison.

Jelentős szakmai eredménynek ítéljük a sikeresen lezárult csődeljárásokat, amelyekkel az adott cégek továbbműködési lehetőségei voltak biztosíthatóak. /Pl.: Szolnoki Mezőgép Rt./

A társaság másik fontos üzletága a magánosításhoz és a vállalkozások fejlődéséhez kapcsolódó szakértői, tanácsadói tevékenység.
Ez kifejezésre jutott egyrészt az Állami Vagyonügynökség /ÁPV Rt./ által meghirdetett „Önprivatizációs Program”-ban való szerződéses közreműködésben / a szerződések alapján mintegy húsz állami vállalat teljes körű privatizációját realizáltuk/. Másrészt a vállalati kezdeményezésű privatizációs feladatok megvalósításában vettünk részt. /Pl.: ALBA Volán Vállalat, VÉRTES Volán Vállalat, PANNON Volán Vállalat, NÓGRÁD Volán Vállalat/. Ezzel párhuzamosan kapcsolódott be cégünk a bank- és adóskonszolidációs programba, azok következményeként igényelt vezetői tanácsadásba, amelyre alapozottan a jelen időszakban is érdemi együttműködés jellemzi ezen vállalkozásokkal kapcsolatunkat.

Mindezeken túl, külön szerződések alapján, az átalakulással létrehozott gazdasági társaságok működéséhez nyújtunk szakértői segítséget, ill. a befektetési szándékok realizálását segítjük elő.
Ez a tevékenység egyben jó lehetőséget teremt a külföldi- és belföldi tőke, valamint a szükséges hitelek bevonásának szervezésében és realizálásában is, kiemelten a kis és középméretű vállalkozások pénzügyi nehézségeinek megoldásában.
Munkánkat kipróbált szakértői, alvállalkozói kör segíti, mely a gazdálkodás valamennyi területét átfogja.

Társaságunk 2000. évben eredményesen auditáltatta magát az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerben, amely folyamatosan megújításra került az éves felülvizsgálatok során.